Bestuur


Gepassioneerd door gymnastiek ondersteunt het bestuur onze club met hun ervaring!

Technisch coördinator

Onze technisch coördinator neemt de verantwoordelijkheid over het volledige trainersteam. De coördinatie voor de opleidingen, uurroosters, verdeling trainers, communicatie trainersteam en bestuur, conflictmanagement trainers, verzamelen jaarplannen, bijwonen vergaderingen Gymfed, coördinatie Gymshow en festiviteiten en onderhouden social media vallen onder de verantwoordelijkheden van de technisch coördinator.

> Terug naar Sano